Chụp ảnh sản phẩm xe điện với mẫu

Tên khách hàng: TSUBAME

Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm – chụp ảnh quảng cáo với mẫu

Chi phí dự tính: 4.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó:  trung bình

What do you think?

Chụp ảnh sản phẩm thời trang Elivas

Chụp ảnh BST thời trang Be Lady