Chụp ảnh quảng cáo Bánh Khảo Hữu Bình

What do you think?

 Mr Quang – Chụp ảnh sản phẩm loa đài, micro trên nền đơn sắc