Chụp ảnh sản phẩm thời trang Elivas

Tên khách hàng: Shop Elivas

Hình thức: Chụp ảnh thời trang- chụp ảnh sản phẩm với mẫu

Chi phí dự tính: 3.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó:  trung bình

What do you think?

Chụp ảnh không gian, món ăn nhà hàng TaKaBa

Chụp ảnh sản phẩm xe điện với mẫu