Chupanh.vn - Muốn chụp ảnh chỉ cần vào chupanh.vn

Chụp ảnh sự kiện ngân hàng HSBC

Tên khách hàng: Ngân hàng HSBC

Hình thức: Chụp ảnh sự kiện

Chi phí dự tính: 3.00.000 – 5.000.000

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày