Mr Quang – Chụp ảnh sản phẩm loa đài, micro trên nền đơn sắc

Tên khách hàng: Mr Quang – Chụp ảnh sản phẩm loa đài, micro

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh sản phẩm trên nền đơn sắc- nổi bật chi tiết sản phẩm

Chi phí dự tính: 1,000,000đ

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình

What do you think?

Mr Toàn -Chụp sản phẩm thìa kim loại phối theo concept đồ

Chụp ảnh quảng cáo Bánh Khảo Hữu Bình