Mr Hưng – Chụp ảnh concept mỹ phẩm Kopher

Tên khách hàng: Mr Hưng – Chụp ảnh mỹ phẩm Kopher

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh sản phẩm theo các concept khác nhau.

Chi phí dự tính: 2,000,000.

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình

What do you think?

Chụp ảnh chân dung, chụp ảnh quảng cáo Mr Đức- Chụp ảnh cùng sách

Mr Toàn -Chụp sản phẩm thìa kim loại phối theo concept đồ