Chụp ảnh bộ sản phẩm gia dụng BT Group

Tên khách hàng: BT Group

Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm

Chi phí dự tính: 2.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó:  trung bình

What do you think?

Chụp ảnh sản phẩm quần áo trẻ em

Nghiên cứu chụp sản phẩm nước cam