Chupanh.vn - Muốn chụp ảnh chỉ cần vào chupanh.vn

Chụp ảnh món ăn _ Mr Thành

Tên khách hàng: Mr Thành

Hình thức: Chụp ảnh món ăn

Chi phí dự tính: 3.000.000 – 5.000.000

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Cơ bản